You are currently viewing Automatyczne ważenie wagonów

Automatyczne ważenie wagonów

Transport kolejowy wciąż jest jednym z najpopularniejszych rodzajów transportu ciężkiego. Po torach corocznie transportuje się składy zawierające wiele milionów ton ładunku. Wszystko jest utrzymywane przez jeden spójny system kolejowy zarządzany przez wiele spółek, gdzie każda pilnuje swojej części całego przedsięwzięcia. Utrzymanie tak dużego ruchu wymaga zastosowania nowoczesnych, a do tego także zautomatyzowanych rozwiązań.

Stosowanie wytrzymałych wag do ważenia składów kolejowych

wytrzymałe wagi kolejoweInfrastruktura kolejowa ma swoje ograniczenia. Jednym z nich jest jej przepustowość, a drugim wytrzymałość trakcji kolejowych. Pomimo, że składy pociągów ważą po kilka tysięcy ton, to jednak jednostkowe obciążenie osi na torach musi się mieścić w pewnej granicy. Po jej przekroczeniu może nastąpić zerwanie trakcji kolejowej, co jest nie tylko niebezpieczne, ale także może sprawić, że dany odcinek torów będzie na długi czas wyłączony z eksploatacji. Aby zapobiec takim sytuacjom stosuje się automatyczne systemy miernicze wykorzystujące wytrzymałe wagi kolejowe do szybkiego ważenia wagonów. Takie wagi są oparte na wytrzymałych tensometrach, na których umieszcza się tory kolejowe. Po najechaniu na nie wagonu, następuje pomiar nacisku na dany odcinek torów, dzięki czemu uzyskuje się wagę danego wagonu. Skąd taki system wie, że ma do czynienia z kolejnym wagonem? Rejestruje ten fakt poprzez bardzo szybki odczyt, gdy tylko jeden wagon zjedzie z pomiarowego odcinka, to następuje zerowanie wagi i wtedy wiadomo, że następny pomiar dotyczy już kolejnego wagonu. Ważną kwestią jest szybkość rejestracji tego faktu i precyzyjny pomiar. Przy najlepszych urządzeniach pomiarowych pociągi nawet nie muszą zwalniać przed danym odcinkiem, aby przeważyć cały skład. Dane na temat tej wagi lądują w centralnym rejestrze pociągów, gdzie są dalej analizowane.

W przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnej wagi wagonu konieczne jest jego wycofanie z eksploatacji. Jest to oczywiście jego chwilowe wyłączenie, do czasu, aż waga wagonu zostanie zredukowana. Dzieje się tak poprzez przeładunek wagonu, aż do momentu uzyskania odpowiedniej wagi. Taka procedura ma za zadanie zabezpieczenie trakcji przed jej ewentualnym uszkodzeniem i dzięki temu transport kolejowy jest taki bezpieczny.