You are currently viewing Czym jest membrana dachowa?

Czym jest membrana dachowa?

 

Membrana dachowa stanowi bardzo ważny element w całej konstrukcji dachu. Mimo, że po zamontowaniu staje się niewidzialna dla użytkownika jej brak może grozić przykrymi konsekwencjami. Jest ona materiałem składającym się z trzech warstw: jednej funkcyjnej oraz dwóch warstw zewnętrznych, ochronnych.

Membrany dachowe – jaką rolę spełniają?

membrana dachowaPodstawowym zadaniem membrany dachowej jest ochrona przed wilgocią z zewnątrz oraz termoizolacja. Nie tylko jednak przeciwdziała przedostawaniu się wody opadowej do ocieplenia, ale również umożliwia odprowadzenie pary wodnej z izolacji na zewnątrz. Sama membrana dachowa jest bardzo lekka. Zwykle produkowana z polietylenu lub polipropylenu posiada budowę warstwową. Różne rodzaje dostępne na rynku różnią się pomiędzy sobą stopniem przepuszczania pary wodnej, wytrzymałością na rozerwania, a także odpornością na temperaturę. Membrana dachowa spełni jednak swoje funkcje jedynie wtedy kiedy sama konstrukcja dachowa zostanie odpowiednio wykonana. Oznacza to, że dach powinien zostać skonstruowany w sposób umożliwiający spadanie z dachu śniegowi, by nie stwarzał zagrożenia dla budynku. Również deszcz musi być odprowadzany we właściwy sposób z powierzchni dachu. Ponadto materiał użyty do konstrukcji dachowej musi być odporny na szereg czynników działających na niego bezpośrednio, takich jak promienie słoneczne, silne wiatry, a także uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne. Wierzchnie warstwy membrany są odpowiednio wzbogacone chemicznie, aby zapewnić ochronę przed działaniem promieniowania UV, ognia oraz wysokich, a także niskich temperatur.

Co ciekawe pierwsza membrana została wykorzystana w Europie już na początku lat 60 XX wieku. Na przestrzeni kolejnych lat była poddawana coraz to nowszym udoskonaleniom, dzięki czemu dziś możemy korzystać z tak wielu funkcji, które nam oferuje.