You are currently viewing Jak skutecznie chronić stal przed ogniem?

Jak skutecznie chronić stal przed ogniem?

Podczas projektowania budynków należy zwrócić uwagę na szereg czynników, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie. W zależności do docelowego zastosowania i wykorzystania obiekty muszą być wyposażone w sprzęt oraz rozwiązania dopasowane do obecnych wymogów prawnych. W odpowiednich ustawach czy rozporządzeniach wymienione są szczegółowe obostrzenia do których muszą się stosować projektanci wykonując rysunki budynków.

Rodzaje biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowejJednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku obiektów użyteczności publicznej oraz takich, w których jednocześnie może przebywać wiele osób jest to niezwykle ważne. Otwarty ogień stanowi bowiem bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz może powodować ogromne straty materialne. Właśnie dlatego muszą być stosowane odpowiednie środki zapobiegawcze w postaci aktywnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Do tych pierwszych zaliczyć można wszelkiego rodzaju urządzenia i systemy umożliwiające szybkie wykrycie ognia oraz przekazanie stosownej informacji osobom zgromadzonym na terenie budynku. Oprócz tego odpowiedni sygnał jest również automatycznie przesyłany do odpowiednich służb. Do tego grona urządzeń zaliczyć można między innymi czujki, centrale czy sygnalizatory. Drugim sposobem są zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowej, które zwiększają jej odporność ogniową. Dzięki temu w momencie wystąpienia zagrożenia zapewniana jest nośność konstrukcji. Wszelkie elementy do niej przymocowane pozostaną na swoim miejscu co zapewnia bezpieczeństwo chociażby podczas ewakuacji ludzi. Warto wspomnieć, że pożądaną odporność ogniową uzyskuje się poprzez natrysk odpowiednich specyfików bezpośrednio na metal.

Cała procedura musi być zrealizowana w ściśle określonych przez producenta warunkach. Bardzo ważna jest zarówno temperatura jak i również wilgotność powietrza. Jak widać obecnie projektując budynek należy szczególną uwagę zwrócić na obostrzenia prawne. W aktualnych ustawach czy rozporządzeniach szczegółowo zapisane jest w jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo jego użytkowania. Przeważnie stosowane są aktywne oraz bierne środki ochrony przed ogniem. Na rynku znajduje się mnóstwo firm, które się w tym zakresie specjalizują.