You are currently viewing Jak skutecznie unieruchomić pacjenta?

Jak skutecznie unieruchomić pacjenta?

Specjalne pasy do unieruchamiania pacjentów zamykane są na specjalny klucz magnetyczny, aby nie zostały otwarte przez niepowołaną osobę. Pasy stosowane są w przypadku osób agresywnych, pod wpływem alkoholu czy narkotyków, które zagrażają sobie oraz osobom w swoim otoczeniu. Przed unieruchomieniem osoby pasami, należy pozbawić go wszelkich ostrych przedmiotów.

Zastosowanie pasów unieruchamiających

trwałe pasy unieruchamiająceJeśli pacjent doznaje ataku szału wynikającego z zażytych substancji, choroby psychicznej czy z innych powodów, i zagraża on samemu sobie, czy osobom w jego otoczeniu, to używane zostają trwałe pasy unieruchamiające pacjenta. Dzięki pasom pacjent nie jest w stanie zrobić sobie krzywdy, ani osobom wokół. Decyzję o założeniu pacjentowi pasów, podejmuje lekarz. On nadzoruje cały proces. Czasami jest tak, że lekarza nie ma w pobliżu, to wtedy decyzję o założeniu pasów podejmuje pielęgniarka, która musi później niezwłocznie powiadomić o tym lekarza. Pasy skórzane do unieruchamiania pacjenta muszą być solidne i zamykane na specjalny zamek, tak, aby pacjent sam się z nich nie uwolnił. Pacjent, który zostaje przypięty do pasów, powinien zostać odizolowany od reszty pacjentów. Jeśli jest to niemożliwe, należy zapewnić mu oddzielną strefę za pomocą parawanu. Aby unieruchomić całego pacjenta potrzebne są 4 pasy: do nadgarstków, klatki piersiowej, ud oraz kostek. Pasy wykonane są ze skóry, a wewnątrz posiadają materiał, który będzie chronił skórę pacjenta przed ewentualnymi otarciami. Czasami konieczne jest przypięcie pacjenta pasami do łóżka, aby móc podać mu niezbędne lekarstwa, a stan pacjenta tego uniemożliwia. Specjalne pasy zapinane są na zamek magnetyczny, aby niepowołane osoby nie mogły ich odpiąć. Materiałem, który używany jest do produkcji pasów jest skóra. Aby przedłużyć żywotność pasów, należy konserwować je olejem lub tranem. Nie należy używać pasów, które wyglądają na uszkodzone. Przed każdym użyciem należy skontrolować ich stan.

Skuteczne pasy do unieruchamiania pacjentów są koniecznością w wyjątkowych sytuacjach i ich zastosowanie musi być odpowiednio uargumentowane. Nie jest dozwolone unieruchamianie pacjentów bez podstaw. Miejscami, w których najczęściej używa się pasów są szpitale psychiatryczne, oddziały neuropsychiatryczne czy chirurgiczne.