You are currently viewing Jak szybko naprawić instalacje?

Jak szybko naprawić instalacje?

Większość instalacji przesyłowych jest zabudowanych lub też znajduje się pod ziemią. Wszystko po to, aby chronic te instalacje przed poważnymi uszkodzeniami mechanicznymi, czy też tymi wynikającymi ze zmian temperatur. Z drugiej jednak strony, w przypadku naprawy takich instalacji, jeszcze do niedawna konieczne było wykonanie wykopu.

Jak naprawić rury bez wykopu?

błyskawiczna bezwykopowa naprawa rurZdecydowana większość instalacji przesyłowych znajduje się pod ziemią, lub też jest w całości zabudowana. Wszystko po to, aby chronic te instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również przed zmianami temperatur. Z drugiej jednak strony, znacznie utrudnia to naprawę takich instalacji czy tez ich przebudowę. Dotychczas by uzyskać do nich dostęp konieczne było wykonanie wykopu. Niestety, wiązało się to z poważnymi utrudnieniami komunikacyjnymi, oraz z poważnym uszkodzeniem nawierzchni drogi. Dlatego też wykorzystywana jest głównie błyskawiczna bezwykopowa naprawa rur, oparta o stworzenie tak zwanego przewiertu. Jest to specjalny tunel o przebiegu horyzontalnym, który znajduje się pod powierzchnią danej drogi czy też chodnika. Dzięki niemu, nie ma konieczności wykonywania wykopów, a jednocześnie, mimo trwającego remontu, ruch na danej drodze czy też chodniku może się odbywać bez większych przeszkód. Oczywiście zanim skorzysta się z takich bez wykopowych metod, należy pamiętać, że wymagają one właściwego przygotowania. Przede wszystkim bardzo ważne jest, by przeprowadzić niezbędne testy gruntu, w którym ma zostać wykonany taki przewiert. Wszystko po to, aby uniknąć sytuacji, w której jego wykonanie naruszy na tyle nawierzchnie drogi, ze będzie mogła się ona zawalić. Równie ważne jest, by korzystać jedynie z wysokiej jakości sprzętów podczas wykonywania przewiertów. Wszystko po to by jego wykonanie zajmowało maksymalnie mało czasu, oraz by nie trzeba było stosować żadnych dodatkowych zabezpieczeń, aby utworzony tunel nie uległ zawaleniu. Jedynie stosując się do tych zasad można mieć pewność, że stosowanie bez wykopowych metod naprawy przyniesie oczekiwane, pozytywne skutki.

Naprawa instalacji przesyłowych zawsze była bardzo problematyczna. Wszystko dlatego, że instalacje te znajdują się w większości pod ziemią. Oczywiście jednak, da się znaleźć metody naprawy, które nie będą wymagały utworzenia wykopu i generowania utrudnień w ruchu.