You are currently viewing Jak zagwarantować szczelność zbiornika?

Jak zagwarantować szczelność zbiornika?

W przypadku zbiorników wodnych służących do magazynowania wody na wypadek pożaru lub w razie zalań terenów konieczne jest upewnienie się, że będą one w pełni szczelne. Osiągnięcie tego wymaga właściwego projektu samej konstrukcji, a także użycia specjalistycznych materiałów. Do tych ostatnich należy wytrzymała folia uszczelniająca, którą należy wyłożyć dno wykopanej niecki. 

Folie do zwiększania szczelności zbiornika

uszczelnianie zbiorników wodnychDuże niecki do magazynowania wody mogą spełniać swoją funkcję tylko wtedy, kiedy ciecz nie wydostaje się z nich. Dlatego tak ważna jest ich właściwa konstrukcja, jak również stosowanie wysokiej jakości materiałów. Uszczelnianie zbiorników wodnych to podstawowa czynność, którą należy zaplanować już na etapie projektowania. Używa się do niego specjalistycznej grubej folii nieprzepuszczalnej o zwiększonej odporności na uszkodzenia. Wykłada się nią dno niecki, a następnie na nią można nanieść warstwę betonową lub kamienną. W przypadku kiedy po latach użytkowania zbiornika betonowego, który wcześniej nie był uszczelniany, dojdzie do przecieków, można podjąć się wyłożenia go w całości. Jeśli jednak nie jest to możliwe, wykorzystuje się specjalne substancje na bazie żywic, które służą jako łaty do niewielkich pęknięć. Uszczelnienie zapobiega nie tylko wydostawaniu się wody ze zbiornika, ale również napływaniu do niego wód gruntowych, co mogłoby prowadzić do przelania.

W przypadku dużych zbiorników wodnych niezwykle istotne jest zagwarantowanie ich szczelności. Wymagane jest do tego właściwe zaprojektowanie całości oraz wykorzystanie w trakcie budowy odpowiednich materiałów. Obecnie najpopularniejszym jest specjalistyczna folia. Zapobiega ona wyciekom cieczy z niecki, a także napływowi wód gruntowych do jej wnętrza. W razie powstania przecieków w zbiornikach nieuszczelnianych stosuje się natomiast specjalne substancje do łatania.