You are currently viewing Jakie osady są odwadniane?

Jakie osady są odwadniane?

Substancjami, które trudno się odwadnia są osady, ponieważ wymagają one specjalnego przygotowania. Dzięki odwadnianiu możliwa jest ich dalsza obróbka, zmniejszone zostaję koszty i transport ich staje się łatwiejszy. Ze względu na obniżenie kosztów proces ten poprzedza się zagęszczaniem.

Po co odwadniać osady ściekowe?

odwadnianie osadów wapnemW procesie higienizacji osadów wykorzystuje się wapno palone. Odwadnianie osadów wapnem palonym pochłania 32% wody w stosunku do swojej masy. Dzięki niemu występuje znaczące osuszanie osadu. Proces odwadniania polega na obniżeniu zawartości wody w osadach, tak aby uwodnienie końcowe było jak najniższe. W trakcie tego procesu usuwana zostaje woda kapilarna. W procesie odwadniania występuje rozdzielnie osadu na suchy piasek i czysty odciek. Często procesowi odwadniania osadu towarzyszy jego higienizacja. Osady ściekowe powstają na skutek oczyszczania ścieków. Aby obniżyć koszty odwadniania stosuje się zagęszczanie osadów. Koszt maleje wraz ze wzrostem suchej masy w osadzie. Wapna palonego używa się do procesu chemicznej stabilizacji osadów. W mieszaninie wapna z osadem dochodzi do reakcji wapna z wodą w osadzie. Dzięki tej metodzie zostaje zredukowana ilość organizmów chorobotwórczych czy związków organicznych. Dzięki badaniom nad odwadnianiem osadów udowodniono, że na przebieg i efekt końcowy ma wpływ uwodnienie początkowe, zawartość substancji stałych oraz jakość danego osadu. Do odwadniania osadów stosuje się związki żelaza, glinu oraz wapnia. Coraz częściej stosuje się polielektrolity, które posiadają duży ciężar cząsteczek. Ważny jest dobór odpowiedniej dawki, aby proces odwadniania był efektywny. W przypadku użycia niewłaściwej dawki wzrastają znacząco koszty odwadniania danego osadu. Aby dobrać właściwą dawkę należy dokonywać tego na podstawie doświadczeń eksperymentalnych. Zła dawka może również pogorszyć cały efekt odwadniania osadu. Skuteczne odwadnianie osadów pozwala na ułatwienie transportu oraz zmniejsza koszty dalszej obróbki.

Dzięki higienizacji osadów zwiększona zostaje zawartość suchej masy osadu, zostaje usunięty nieprzyjemny zapach oraz zostaje poprawiona struktura osadu, który jest łatwiejszy do transportu. Za sprawą osadu z wapnem można poprawić strukturę gleby oraz poprawić bioprzyswajalność składników pokarmowych w glebie.