You are currently viewing Najlepszy przewód do maszyn budowlanych

Najlepszy przewód do maszyn budowlanych

Napęd hydrauliczny jest stosowany coraz częściej i co jeszcze istotniejsze, w maszynach o zupełnie różnych zastosowaniach. Można go więc spotkać w robotach używanych na produkcji, takich jak owijarki do palet, jak również w maszynach budowlanych i rolniczych. Popularność tej metody napędu jest oczywiście związana z możliwości znacznych oszczędności na zakupie paliwa.

Jaki przewód hydrauliczny do spycharki wybrać?

wysokociśnieniowe przewody hydrauliczne do spycharkiSpycharka to jedna z najczęściej używanych maszyn budowlanych. Jest często używana do prac, w których narażona jest na styczność z czynnikami, które mogą spowodować jej awarię, przede wszystkim silnym zapyleniem. Jeżeli więc posiadamy spycharkę, a dodatkowo wyposażono ją w napęd hydrauliczny, wyposażmy się w wysokociśnieniowe przewody hydrauliczne do spycharki. Dlaczego jest to tak istotne? Przede wszystkim przez wzgląd na to, że wszystkie elementy zastosowane w konstrukcji tej maszyny są narajone na nagłe zmiany ciśnienia. Szczególnie jest to dostrzegalnie, gdy spycharka jest używana do zepchnięcia dużej hałdy ziemi, szczególnie w nierównym terenie. W takich warunkach ciecz robocza, przepływają przez przewody hydrauliczne, przepływa z tak dużym ciśnieniem, że może o doprowadzić do ich przerwania, w konsekwencji – nawet do zalania silnika. Z tego względu, jeżeli poszukujemy zamienników dla fabrycznie zastosowanych przewodów hydraulicznych, pod żadnym pozorem nie wybierajmy tych, które nie są dedykowane do użycia w maszynach budowlanych. W takim przypadku, nawet gdy zakucia zostaną wykonane prawidłowo, zwykłe przewody nie wytrzymają ogromnego obciążenia w czasie pracy spycharki i szybko ulegną zniszczeniu. Należy wybierać więc jedynie te przewody, które są rekomendowane do maszyn takich jak spycharka – składające się z kilku warstw tworzywa PCV, elastyczne i odporne na przerwania czy pęknięcia. Niezwykle ważna jest tu wspomniana wcześniej elastyczność – tylko elastyczny przewód hydrauliczny jest w stanie znieść nagły wzrost ciśnienia podczas przepływu cieczy roboczej.

Jak się okazuje, węże hydrauliczne pełnią ważniejszą role w napędzie hydraulicznym, niż początkowo może się wydawać. Jest tak ze względu na rolę jaką pełnią – przekaźnika dla cieczy roboczej, wprawiające w ruch silnik danej maszyny, Wybierajmy więc węże hydrauliczne dedykowane do typu maszyny, którą posiadamy.