You are currently viewing Negocjacje z szefem

Negocjacje z szefem

Praca jest na pewno ważnym czynnikiem w życiu człowieka, gdyż pozwala na godne funkcjonowanie. Ludzie mają różne wymagania względem niej, ale przeważnie ją dostają po warunkach, czyli muszą spełnić określone wymagania, aby móc się ubiegać o konkretne stanowisko. Jednak nie zawsze utrzymanie pracy jest oczywiste.

Czy zarobki podlegają negocjacji?

poradnik jak negocjować zarobkiUbiegając się o pracę, przeważnie odbywamy rozmowę kwalifikacyjną z przyszłym pracodawcą, gdzie ustalane są wszystkie warunki posady. To też moment, kiedy możemy powiedzieć o swoich oczekiwaniach płacowych, bo jak wiadomo, to często decydujący czynnik dla pracowników. Jeżeli wynagrodzenie jest zadowalające, a pozostałe warunki są odpowiednie, to przeważnie rozmowa kończy się podpisaniem umowy. Choć warunki w niej opisane obowiązują do końca jej trwania, to często bywa, że w czasie współpracy wykonywane są określone aneksy. Mogą one dotyczyć zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków czy też otrzymywanego wynagrodzenia. Z czasem kompetencje pracowników wzrastają, a nie rzadko nawet zakres obowiązków, co może być skuteczną podstawą do uzyskania podwyżki. Czasem nawet sama długoletnia współpraca z danym pracodawcą jest powodem do otrzymania podwyżki, jednak nie zawsze ją pracownicy dostają, pomimo, że się im należy. W takiej sytuacji konieczna będzie rozmowa z pracodawcą na temat zarobów. Tutaj przyda się poradnik jak negocjować zarobki, ponieważ trzeba używać odpowiednich argumentów, aby przekonać pracodawcę do ich zmiany. Na pewno na taką rozmowę nie można iść nieprzygotowanym, bo przecież w żadnej umowie nie jest zapisane, że obowiązkiem szefa jest podnoszenie wynagrodzenia. To przeważnie jego indywidualna decyzja, która jest podyktowana różnymi motywami. Jeżeli pracownik jest pewny, że jego praca ma duże znacznie dla firmy i wykonuje ją sumiennie, to zawsze może próbować negocjować warunki po pewnym okresie współpracy.

Nie jest łatwo rozmawiać o zarobkach, ponieważ to dość czuły punkt dla większości pracodawców. Na pewno starając się negocjować warunki płacowe, dobrze jest przedstawić nieco wyższe zarobki niż byśmy faktycznie oczekiwali, żeby móc je obniżyć w drodze rozmów do satysfakcjonującego poziomu. Nie ma reguły na to ile powinna wynosić kwota podwyżki, bo to zawsze kwestia względna.