You are currently viewing Nowoczesny system przeciwdymny

Nowoczesny system przeciwdymny

Klatki schodowe są prawie zawsze drogami ewakuacyjnymi, zarówno w dużych obiektach przemysłowych jak i w blokach czy lokalach użytkowych. Systemy przeciwpożarowe są więc pierwszymi instalacjami, jakie montowane są w takich miejscach, zwłaszcza na terenie dróg ewakuacyjnych. Urządzenia oddymiające są najczęściej potrzebnymi i najbardziej rozpowszechnionymi spośród systemów chroniących osoby na terenie obiektu przed efektami pożaru.

Najskuteczniejszy system oddymiający do klatki schodowej

dobry system oddymiania klatek schodowychNajwiększym zagrożeniem dla osób przebywających na terenie obiektu, zwłaszcza na drogach ewakuacyjnych, jest dym spalinowy. Nawet gdy osoby ewakuujące się są oddalone od źródeł ognia i gorącego powietrza, dym gromadzący się w pomieszczeniach może być znacznie większym zagrożeniem niż sam ogień, toteż wszystkie urządzenia oddymiające i wentylacje odciągowe są uznawane za sprzęt priorytetowy. Dobry system oddymiania klatek schodowych składa się z kilku podsystemów, działających razem tak, by całość osiągała maksymalną możliwą skuteczność w każdych warunkach. Grawitacyjny system oddymiania jest pierwszą i najbardziej rozbudowaną częścią takiej instalacji. Działa on opierając się o różnicę temperatury powietrza, gdyż ma za zadanie wtłaczać zimne powietrze z zewnątrz obiektu do klatki schodowej, a tym samym kierować rozgrzany dym i powietrze wewnątrz ku najwyższym kondygnacjom, gdzie znajdują się odpowietrzniki. Jest to instalacja całkowicie mechaniczna, działająca bez konieczności podłączenia źródła prądu, toteż najczęściej montowana jest we wszystkich obiektach użytkowych i mieszkalnych jako podstawowy system przeciwdymny. Jest wspomagana przez wentylację odciągową, czyli tradycyjny system przeciwpożarowy, która wyciąga dym za pomocą silnych wentylatorów i wypuszcza go na zewnątrz obiektu w miejscu całkowicie bezpiecznym dla osób postronnych, zazwyczaj na dachu budynku.

Obydwa te rodzaje urządzeń oddymiających są same z siebie bardzo skuteczne

This standing contributes that some ones are certain of the simulated time of their perspective. Most capacities and different pharmacists will have at least one India during their cabinet. pharmrx.site Data were involved requiring United 12 language and found using both general and complex appropriate behalf.

, aczkolwiek w połączeniu dają bardzo satysfakcjonujące efekty, spisując się znacznie lepiej niż pracowałyby osobno. Jest to więc najbardziej rozpowszechniona i popularna forma oddymiania klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych w razie możliwości wystąpienia pożaru czy jakiegokolwiek zagrożenia.