You are currently viewing Pompy do studni głębinowych

Pompy do studni głębinowych

Ciągnięcie wody było kiedyś codziennym obowiązkiem, który był wymagany, jeśli ktoś miał się kąpać lub myć naczynia. Był to często pracochłonny proces; woda była czasem noszona przez ponad milę. Po chwili woda nie musiała być transportowana z pobliskiego strumienia czy rzeki. W końcu wodę można było pompować ręcznie bezpośrednio do domu. Obecnie pompy studniowe automatycznie transportują wodę po włączeniu kranu. 

Studnie i pompy głębinowe zapewniają dostęp do wody

małe studnie głębinowe z wrocławiaWoda miejska jest utrzymywana przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe, a wielu sąsiadów korzysta z tego samego źródła wody. Oznacza to, że jeśli jedna osoba nie ma ciśnienia wody, najprawdopodobniej osoba obok również będzie bez wody. Domy na wsi mają zwykle własne dobrze dostępne do użytku osobistego. Ta studnia, jak również małe studnie głębinowe z wrocławia jest napędzana pompą elektryczną i właściciel domu jest odpowiedzialny za jej utrzymanie. Są chwile, kiedy zostaje zatkany, uderzony piorunem lub silnik przestaje działać. Lokalizacja domu często determinuje głębokość studni. Dom położony na nisko położonym terenie często będzie mógł mieć płytką studnię. Domy umieszczone na szczycie wzgórza będą musiały wiercić głębiej, aby dotrzeć do lustra wody, co może być kosztowne. Bez względu na to, czy studnia jest głęboka, czy płytka, do pompy studziennej przymocowane są systemy filtrujące. Ten filtr usunie nadmiar wapna, mułu, piasku lub innych zanieczyszczeń, które nie są pożądane i mogą zrujnować pompę. Pompy strumieniowe są powszechnie stosowane w płytkich studniach, ale mogą również pracować w głębszych studniach. Głębokość 25 stóp lub mniej jest uważana za płytką studnię i nie ma dużego ciśnienia potrzebnego do wciągnięcia wody w takiej ilości materiału filmowego. Pompa strumieniowa działa jak słoma, zasysając wodę do rur za pomocą ciśnienia atmosferycznego. Na tych pompach jest umieszczony zawór jednokierunkowy, dzięki czemu woda nie jest wciągana ze studni z powrotem do ziemi. Pompy te należy zalać, zanim zaczną działać. 

Do pompy dodawana jest woda, aby ustawić ciśnienie na odpowiednią wartość potrzebną do pracy pompy. Na obszarach skalistych, gdzie poziom wód gruntowych znajduje się poniżej całej skały, można użyć zmodyfikowanej pompy strumieniowej lub pompy głębinowej. Pompa głębinowa to długi cylinder z uszczelnionym silnikiem w dnie, który łączy się z przewodami znajdującymi się nad ziemią.