You are currently viewing Rodzaje i funkcje grodzic

Rodzaje i funkcje grodzic

Wykonywanie prac budowlanych w warunkach trudnych, wynikających na przykład z osuwającego się terenu lub bliskości wody, w obecnych stanie wiedzy technicznej nie byłoby możliwe bez stosowania popularnych ścianek szczelnych. W dzisiejszym wpisie chciałbym opisać ich rodzaje i zastosowanie.

Z czego konstruuje się grodzie?

grodzicaTak jak wspomniano wcześniej prace budowlane nie zawsze są możliwe do wykonania w sprzyjających warunkach terenu. W przypadku, gdy teren, na który wykonywana jest konkretna budowa jest niekorzystny, teren budowy zabezpiecza się przy pomocy grodzic. Terminem grodzica nazywamy specjalne konstrukcje wykonywane z różnych rodzajów materiałów, których głównym zadaniem jest odseparowuje miejsca budowy od niekorzystnych warunków, takich jak osuwająca się ziemia czy wpływ wody. Aby ścianki szczelne spełniały swoje zadanie, muszą być nie tylko odpowiednio wykonane, ale również mocno osadzone w gruncie. Kluczowe jest to, aby połowa ścianki wystawała ponad powierzchnię, a druga była zagłębiona w ziemi – tylko wtedy będzie spełniać swoje zadanie w odpowiedni sposób. W zależności od rodzaju wykonania, grodzice można podzielić na trzy rodzaje. Ścianki szczelne wykonane z drewna – bez wątpienia najtańsze w budowie, najbardziej ekologiczne, ale również stosunkowo mało szczelne w porównaniu do pozostałych rodzajów. Stosuje się je przy budowach z raczej niskim wpływem niekorzystnych warunków w tym wody. Bardziej kosztowne, ale jednocześnie tez bardziej wytrzymałe są ścianki stalowe. Pierwsza ich zaletą jest łatwość ich mocowania w gruncie, wynikająca z ich budowy i ciężkości. Kolejny plus to prostota dobudowania kolejnego segmentu grodzi w razie konieczności – wystarczy tylko go zespawać. Ostatnim rodzajem grodzić wartym wymienia są ścianki szczelne wykonane z żelbetonu. Są one najtrudniejsze w montażu i konstrukcji, ale z drugiej strony ich solidność powoduje, że mogą być budowane na stałe w celu ochrony wybrzeża przed falami – falochrony, lub tez stałym zabezpieczaniu budynków znajdujących się na bardzo niekorzystnym terenie.

Jak widać ścianki działowe to bardzo zróżnicowany element konstrukcyjny, ale tez niezwykle przydatny. Dzięki nim często możliwa jest budowa budynków na takich terenach, na których wcześniej nie byłoby to możliwe. Ich zróżnicowanie zaś znacząco ułatwia ich wybór w zależności od potrzeb.