You are currently viewing Rola współczesnego concierge w obsłudze klientów

Rola współczesnego concierge w obsłudze klientów

 

Pochodzenie francuskiego słowa „concierge” nie jest jasno sprecyzowane. Wywodzi się ono najprawdopodobniej od starofrancuskiego słowa concierge, odnoszącego się do średniowiecznego łacińskiego consergius lub łacińskiego conservus, który w języku potocznym oznaczał sługę lub niewolnika. Concierge służy gościom apartamentowca, hotelu lub biurowca z obowiązkami podobnymi do tych, jakie pełni recepcjonista. Concierge to również pracownik ochrony podczas późnej zmiany nocnej.

Concierge – zakres obowiązków

asystenci osobiści conciergeInternational Professional Association of Hotel Concierges jest Międzynarodowym Związkiem Zawodowym Hoteli (Union Internationale des Concierges d’Hotels), posiadającym znak towarowy Les Clefs d’Or, czyli rodzaj znaku w postaci dwóch pozłacanych, krzyżujących się ze sobą kluczy, które concierge nosi na klapie. Stowarzyszenie liczy 4 500 członków z 34 krajów. Kandydaci do członkostwa muszą osiągnąć minimalny wiek, władać dwoma lub więcej językami obcymi, mieć co najmniej pięć lat doświadczenia w zakresie obsługi hotelowej w luksusowym hotelu i zapewnić rekomendację co najmniej dwóch osób. W branży luksusowych jachtów dostępne są usługi concierge, aby sprostać wymaganiom właścicieli jachtów i gości czarterowych podróżujących na pokładzie. Często zatrudniani przez kapitanów jachtów i załogę, asystenci osobiści concierge zazwyczaj zapewniają rozrywkę i wycieczki dla gości w miejscu docelowym, a także mogą pomóc w usługach wsparcia dla załogi i samego jachtu. Usługi lotniskowego concierge pomagają podróżnym m.in. szybciej przejść przez ochronę i odprawę celną. Firmy budowlane i zarządzające nieruchomościami przyjęły obecnie francuskie słowo „concierge” oraz angielskie „doorman”. W tym kontekście oznacza to pracowników nadzoru i obsługi, którzy są zatrudnieni w wielu budynkach mieszkalnych, m.in. w luksusowych nieruchomościach apartamentowych.

Deklarowanym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieżenie zaniedbaniom oraz zwiększenie atrakcyjności nieruchomości przez personel obsługujący, który oprócz zwykłych obowiązków dozorcy jest dostępny dla najemcy przez całą dobę w zakresie usług takich jak transport, zakupy i załatwianie spraw, rezerwacja w restauracji, opieka nad zwierzętami domowymi, sprzątanie i tym podobne.