You are currently viewing Stal żaroodporna – miejsca stosowania

Stal żaroodporna – miejsca stosowania

Pręty żaroodporne charakteryzują się nie tylko odpornością na działanie wysokich temperatur, ale również, na korozyjne oddziaływanie utleniających gazów. Sama żaroodporność uzyskana jest poprzesz wytworzenie na powierzchni pręta skrzepłej zgorzeliny. Dochodzi wówczas do reakcji zwane pasywacją. W skład prętów wchodzą stopy takie jak chrom, aluminium czy krzem.

Właściwości prętów żaroodpornych

pręty żaroodporneZwykle, w codziennym życiu spotkać się możemy z zastosowaniem prętów okrągłych. Wśród nich wyróżniamy wiele rodzajów, te z kolei w głównej mierze zależą od ich ostatecznego zastosowania. Różnią się one między sobą składem. Do najpopularniejszych należą pręty żaroodporne węglowe do ulepszania oraz nawęglania, ze stali maszynowej oraz konstrukcyjnej, niskostopowe, średniostopowe, wysokostopowe, pręty zębate do koła, do nawęglania, azotowania i cyjanowania oraz wiele, wiele innych. Zwykle do określenia żaroodporności stosuję się praktyczną próbę. Wówczas stal nagrzewana jest do danej temperatury przez 24 godziny, a następnie schładzana do temperatury 20 stopni Celsjusza. Czynność tę powtarza się aż pięciokrotnie. Po tym etapie z powierzchni usuwana jest zgorzelina. Następnie sam materiał poddawany jest próbie wagowej, w celu ustalenia ubytków w masie. Stal zaliczana jest do żaroodpornych kiedy ubytek nie przekracza 1g przy zadanej temperaturze oraz kiedy przy temperaturze wyższej o 50 stopni Celsjusza ubytek jest mniejszy od 2g. Biorąc pod uwagę odporność prętów na działanie wysokich temperatur nikogo z pewnością nie dziwi, że są to elementy stosowane przy produkcji pieców oraz podzespołów kotłów.

Pręty żaroodporne mogą występować w różnych gatunkach które określają stopień ich odporności na działanie wysokich temperatur. Z elementami tymi możemy mieć styczność wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury. Swoje zastosowanie odnajdą więc w elementach pieców, zaworach tłokowych silników spalinowych czy wentylatorach do gorących gazów.